Navigatie: Adviesloten > Prognose. Bezoekers: 10 English

In totaal zijn er 8.145.060 trekkings mogelijkheden. Trekkings mogelijkheden worden geschrapt wanneer ze niet voldoen aan 8 voorwaarden. Hieronder is te bekijken welke 8 voorwaarden dat zijn en hoe hiermee de laatste prognose voor de strenge selectie tot stand gekomen is. Bij elke voorwaarde staat hoeveel trekkings mogelijkheden er afvallen doordat ze niet voldoen, en hoe groot de deelverzameling daarna is. Bij voorwaarde 8 staat uiteindelijk het aantal overgebleven adviesloten (achter deelverzameling), welke 526.664 is bij de strenge selectie.
 
1. Selectie op basis van Chronologie.
Voorwaarde 1a: Trekkings mogelijkheden die niet voldoen aan de chronologie doen niet mee.
Laatste trekking: 11-21-29-36-43-44
Laatste ID: 6755745
Laatste groep: 623
Chronologie: 00 gelijk, 01 hoger, 02 lager
Keuze: lager
Overgebleven groepen: 622
Deelverzameling: 6.754.969

Voorwaarde 1b: Trekkings mogelijkheden welke vallen in de groepen met een totaal van 0 of 1 doen niet mee.
Overgebleven groepen: 576
Deelverzameling: 6.255.409

2. Selectie op basis van Pariteiten.
Voorwaarde 2: Trekkings mogelijkheden met meer dan 4 even getallen of meer dan 4 oneven getallen doen niet mee.
Vervallen: 1.178.057
Deelverzameling: 5.077.352

3. Selectie op basis van Optellen.
Voorwaarde 3: Trekkings mogelijkheden met een som van getallen in groepen lager dan 12 of hoger dan 24 doen niet mee.
Vervallen: 854.134
Deelverzameling: 4.223.218

4. Selectie op basis van Verschillen.
Voorwaarde 4a: Trekkings mogelijkheden waarbij het minimale verschil tussen twee getallen groter is dan 3 doen niet mee.
Voorwaarde 4b: Trekkings mogelijkheden met 3 of meer opeenvolgende speelgetallen doen niet mee.
Voorwaarde 4c: Trekkings mogelijkheden waarbij het verschil tussen hoogste en laagste getal kleiner is dan 45/2 doen niet mee.
Vervallen: 597.611
Deelverzameling: 3.625.607

5. Selectie op basis van Reduceren.
Voorwaarde 5a: Trekkingsmogelijkheden met minder dan 3 keer een reduceergetal van 5 of lager doen niet mee.
Voorwaarde 5b: Trekkingsmogelijkheden met minder dan 2 keer een reduceergetal van 3 of lager doen niet mee.
Voorwaarde 5c: Trekkingsmogelijkheden met minder dan 1 keer een reduceergetal van 2 of lager doen niet mee.
Voorwaarde 5d: Trekkings mogelijkheden met 3, 4 of 5 keer hetzelfde reduceergetal doen niet mee.
Vervallen: 2.438.427
Deelverzameling: 1.187.180

6. Selectie op basis van Kansen.
Voorwaarde 6a: Trekkingsmogelijkheden waarbij geen getal uit de laatste twee trekkingen getrokken is doen niet mee.
Voorwaarde 6b: Trekkingsmogelijkheden waarbij een getal uit de laatste en uit de voorlaatste trekking getrokken is doen niet mee.
Vervallen: 613.541
Deelverzameling: 573.639

7. Selectie op basis van Totalen.
Voorwaarde 7: Trekkingsmogelijkheden waarbij 3 of meer getallen hun positie niet houden doen niet mee.
Vervallen: 46.975
Deelverzameling: 526.664

8. Selectie op basis van Dubbelen.
Voorwaarde 8: Trekkings mogelijkheden waarop de Jackpot gevallen is doen niet mee.
Vervallen: 221
Deelverzameling: 526.443

 
Welke prognose moet worden getoond: Streng Normaal Licht Terug naar adviesloten: Terug


Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.